Sr No Name School Name Class
172 Ayush Kumar Sharma R.K. Mission Deoghar VI
173 Kaustubh Kashyap R.K.Mission Deoghar VI
174 Md.Zain R.K.Mission Deoghar VI
175 Pranjal Punj R.K.Mission Deoghar VI
176 Ayush Kumar Sharma Sainik School Gopalganj VI
177 Kaustubh Kashyap Sainik School ,Tilaiya VI
178 Pranjal Punj Sainik School , Golpalganj VI
179 Aadesh Kumar Sainik School Gopalganj VI
180 Abhi Abhas Sainik School Bijapur VI
181 Abhishek Kr. Singh Sainik School Tilaiya VI
182 Alok Kumar Sainik School Korkunda VI
183 Devashish Kr. Singh Roll – Sainik School Gopalganj VI
184 Om SahayRoll – Sainik School Gopalganj VI
185 Saksham Sriwastava Sainik School Gopalganj VI
186 Shivam Raj Sainik School Bijapur VI
187 Rajneesh Kumar Sainik School Gopalganj VI
188 Ansh Raj Sainik School , Tilaiya VI
189 Piyush Raj Sainik School Nagarota VI
190 Saket kumar Sharma Gurukul KURUKSHETRA VI
191 Srijan Parashar Gurukul Kurukshetra VI
192 Abhi Aabhas Gurukul Kurukshetra VI
193 Aditya Raj Sriwastava Gurukul Kurukshetra VII
194 Utkarash Raj Gurukul Kurukshetra V
195 Harash Vardhan Gurukul Kurukshetra VI
196 Abhishek kumar Gurukul Kurukshetra VI
197 Sushant Kant Gurukul Kurukshetra VI
198 Aman Raj Gurukul Kurukshetra VI
199 Ayush Raj Gurukul Kurukshetra VI
200 Aryan Kumar Singh Gurukul Kurukshetra VI
201 Sunny Kumar Singh CHS. Varanasi VI
202 Ardanya Navodaya VI
203 Bikram Bahadur Navodaya VI