Result 2016

AMUL KUMAR ASHISH
Class-VI
R.K. Mission, Deoghar

ARCHIT SURYAVANSHI
Class-VI
R.K. Mission, Deoghar

SHIVAM PANDEY
Class-VI
R.K. Mission, Deoghar

VIVEK RAJ MISHRA
Class-VI
R.K. Mission, Deoghar

ASHUTOSH KUMAR
Class-VI
Sainik School, Tilaiya

SANJAY PRAKASH
Class-VI
Sainik School, Tilaiya

TUSHAR KUMAR
Class-VI
Sainik School, Tilaiyadi

ARCHIT SURYAVANSHI
Class-VI
Sainik School, Tilaiya

SUNNY KUMAR SINGH
Class-VI
Sainik School, Tilaiya

VIVEK RAJ
Class-VI
Sainik School, Gopalganj

KUMAR PRITAM
Class-VI
Sainik School, Gopalganj

KUNDAN KUMAR
Class-VI
Sainik School, Gopalganj

AMARTYA KUMARI
Class-VI
Sainik School, Korukunda

SAURABH KUMAR SINGH
Class-VI
Sainik School, Kalikiri

ANUJ KUSHWAHA
Class-VI
Sainik School, Kalikiri

ANKIT KUMAR SINGH
Class-VI
Sainik School, Balachadi

YASH
Class-VI
Vidhya Vihar, Purniya

SANSKAR JAISWAL
Class-VI
Vidhya Vihar, Purniya

BAL KRISHNA
Class-VI
Vidhya Vihar, Purniya

SHRESKAR
Class-VI
Vidhya Vihar, Purniya

AMAN RAJ
Class-VI
Sainik School, Balachadi

KABIR KRISHNAN
Class-VI
Vidhya Vihar, Purniya

ANAND KUMAR
Class-VI
Vidhya Vihar, Purniya

ASHUTOSH KUMAR
Class-VI
Vidhya Vihar, Purniya

ANANYA VIDHU
Class-VI
V.D.Z. School, Hisar

SURVI SHARDA
Class-VI
V.D.Z. School, Hisar

UJJAWAL MISHRA
Class-VI
D.D. Upadhyay, Kanpur

SATYA PRAKASH
Class-VI
D.D. Upadhyay, Kanpur

RAJU KUMAR
Class-VI
D.D. Upadhyay, Kanpur

KUMAR AMAN
Class-VI
D.D. Upadhyay, Kanpur

AMARTYA KUMAR
Class-VI
Navodaya

ISHIKA RAJ
Class-VI
Navodaya

ABHISHEK SANSKRIT
Class-VI
Gurukul, Kurukshetra

SIDDARTH SANDILYA
Class-VI
Gurukul, Kurukshetra

AMARNATH DEV
Class-VI
Gurukul, Kurukshetra

RAHUL CHATURBEDI
Class-VI
Navodaya

ADITYA KUMAR
Class-VI
Navodaya

KABIR KRISHNAN
Class-VI
Gurukul, Kurukshetra

ACHAL KUMAR
Class-VI
Gurukul, Kurukshetra

NIKHIL ANAND
Class-VI
Gurukul, Kurukshetra

BAL KRISHNAN ASHISH
Class-VI
Navodaya

PIYUSH KUMAR
Class-VI
Navodaya

DIVYANSH KUMAR
Class-VI
Gurukul, Kurukshetra

SHIVANSH BHARGAVA
Class-VI
Gurukul, Kurukshetra

ABHIMANYU SINGH
Class-VI
Gurukul, Kurukshetra

KARAN SINGH
Class-VI
Navodaya

KUNAL SINGH
Class-VI
Navodaya

GANESH KUMAR
Class-VI
Gurukul, Kurukshetra

RAHUL KUMAR GIRI
Class-VI
Gurukul, Kurukshetra

AMAN RAJ
Class-VI
Gurukul, Kurukshetra

ANSHU ADITYA RAJ
Class-VI
Navodaya

ANURAG KUMAR
Class-VI
Navodaya

UTSAV KUMAR
Class-VI
Gurukul, Kurukshetra

ASHUTOSH KUMAR
Class-VI
Gurukul, Kurukshetra

ANURAG KUMAR
Class-VI
Gurukul, Kurukshetra