List of qualified students of all India sainik schools 2023-24

Sr. No. Roll No. Name of Students Marks All India Rank
1 1503010178 Aayansh Singh 278 141
2 1503010113 Akriti Singh 273 342
3 1503020040 Aryan Kumar 272 385
4 4412020201 Shaurya Raj 272 405
5 1503010089 Ved Prakash 271 439
6 1503020039 Aditya Upadhya 270 511
7 1503010098 Srijan Kumar 270 517
8 1503010127 Adhanan Shabbir 269 292
9 1503020285 Satyawant Kumar 267 701
10 1503020353 Apurv Ranjan 266 806
11 1503020027 Alok Ranjan 266 845
12 1503010129 Priyanshu Kumar 260 1479
13 1503020312 Kushagra Singh 259 1564
14 1503020149 Naiteek Raj 258 1736
15 1503010203 Daksh Ujjain 258 1781
16 1503020117 Ashwani Kumar Shukla 258 1791
17 1503020051 Milit Kumar 255 2222
18 1503010138 Ashirvad Kumar 253 2544
19 1503020244 Aditya 252 2703
20 1503010026 Prem Pratap Singh 250 3112
21 1503010177 Ishant Kumar 249 3180
22 1503010051 Shivansh Kumar Singh 248 3534
23 1503020360 Ashwani Shahi 247 3704
24 1503020193 Pramit Parashar 247 3743
25 1503020228 Jivika Kumari 247 3754
26 1503010063 Prince Kumar 245 4151
27 1503010122 Purushottam Kumar Jha 245 4161
28 1503010172 Yogit Kumar 241 5031
29 1503020284 Pragyan Punj 241 5117
30 1503020015 Manas Kumar Singh 241 5142
31 1503010070 Naman Pandey 240 5230
32 1503010016 Kunal gaurav 240 5289
33 1503020240 Devendra Arya 239 5552
34 1503020092 Krishna Jee 238 6062
35 1503020095 Kartik Kumar 237 6263
36 1503020050 Harshvardhan 237 6349
37 1503020184 Saurabh Kumar 236 6355
38 1503020018 Akshay Kumar Singh 236 6520
39 1503020376 Ananya 236 6546
40 1503020254 Reyansh Kumar 234 6858
41 1503020128 Adarsh Kumar 234 6994
42 1503020076 Aakriti Kumari 233 7457
43 1503020216 Raj Kumar Singh 232 7689
44 1503020304 Aditya Kumar 231 7900
45 1503020253 Sweeti Kumari 231 8083
46 1503010043 Aryan Raj 229 8413
47 1503020347 Aman Pratap 229 8475
48 150301003 Ayush Raj 229 8536
49 1503010036 Aditya Shahi 229 8632
50 1503020040 Aryan Singh 229 8734
51 1503010166 Abhas Kumar Singh 228 8772
52 1503020094 Anokhi Bharti 228 8872
53 1503010093 Adarsh Kumar 227 9291
54 1503010050 Aryan Kumar 226 9414
55 1503020157 Kumar Amrit Raj 224 10252
56 1503020196 Aaditya Kumar Singh 223 10565
57 1503010062 Ankur Singh 221 11363
58 1503020212 Kritagya Garg 220 11477
59 1503020359 Priya Kumari 219 11862
60 1503020279 Anshuman Kumar 219 11993
61 1503020043 Ayush Kumar Yadav 218 12451
62 1503020341 Naitik Kumar Singh 213 14202
63 1503020112 Ishan 214 13834
64 1503020294 Aniket Kumar 210 15357
65 1503020004 Aditya Ranjan Sukla 210 16081
66 1503010173 Prabhakar Kumar 208 16343
67 1503010147 Ayush Kumar 206 16984
68 1503010031 Yash Raj Gupta 202 18860