Result 2015

NAMAN ANKUR
Class-VI
R.K. Mission, Deoghar

SIDDANT SHANDILYA
Class-VI
R.K. Mission, Deoghar

ANKIT KUMAR
Class-VI
R.K. Mission, Deoghar

ADITYA UDAY
Class-VI
R.K. Mission, Deoghar

SUDHANSHU RAJ
Class-VI
R.K. Mission, Deoghar

SUNNY KUMAR SINGH
Class-VI
R.K. Mission, Deoghar

AYUSH KUMAR SINGH
Class-VI
Sainik School, Tilaiya

SACHIN KUMAR
Class-VI
Sainik School, Tilaiya

AMRIT RAJ
Class-VI
Sainik School, Tilaiya

AMAN KUMAR
Class-VI
Sainik School, Goalpara

AMISHA KAUSHIK
Class-VI
Banasthali Vidyapith