140 AKASH TARANG VI 2017 R.K. MISSION, DEOGHAR
141 SAURABH RAJ VI 2017 R.K. MISSION, DEOGHAR
142 AYUSH KUMAR VI 2017 R.K. MISSION, DEOGHAR
143 OM SAHAY VI 2017 R.K. MISSION, DEOGHAR
144 AMAN SINGH VI 2017 SAINIK SCHOOL, BALACHADI
145 NIKHIL KUMAR RANJAN VI 2017 SAINIK SCHOOL, TILAIYA
146 PRINCE KUMAR VI 2017 SAINIK SCHOOL, TILAIYA
147 ANKIT KUMAR SINGH VI 2017 SAINIK SCHOOL, KALIKIRI
148 AYUSH RAJ VI 2017 SAINIK SCHOOL, GOPALGANJ
149 ABHISHEK RANJAN VI 2017 SAINIK SCHOOL, GOPALGANJ
150 RISHABH SINGH VI 2017 SAINIK SCHOOL, GOPALGANJ
151 SAKET SHARMA VI 2017 SAINIK SCHOOL, GOPALGANJ
152 JAGATVEER RANA VI 2017 SAINIK SCHOOL, GOPALGANJ
153 KAUSTUBH KASHYAP VI 2017 SAINIK SCHOOL, GOPALGANJ
154 SUMIT KUMAR VI 2017 SAINIK SCHOOL, GOPALGANJ
155 SANDEEP KUMAR VI 2017 SAINIK SCHOOL, GOPALGANJ
156 SAURABH RAJ VI 2017 SAINIK SCHOOL, GOPALGANJ
157 ROHIT RANJAN VI 2017 OAK GROVE SCHOOL