85 AMUL KUMAR ASHISH VI 2016 R.K. MISSION, DEOGHAR
86 ARCHIT SURYAVANSHI VI 2016 R.K. MISSION, DEOGHAR
87 SHIVAM PANDEY VI 2016 R.K. MISSION, DEOGHAR
88 VIVEK RAJ MISHRA VI 2016 R.K. MISSION, DEOGHAR
89 ASHUTOSH KUMAR VI 2016 SAINIK SCHOOL, TILAIYA
90 SANJAY PRAKASH VI 2016 SAINIK SCHOOL, TILAIYA
91 TUSHAR KUMAR VI 2016 SAINIK SCHOOL, TILAIYA
92 ARCHIT SURYAVANSHI VI 2016 SAINIK SCHOOL, TILAIYA
93 SUNNY KUMAR SINGH VI 2016 SAINIK SCHOOL, TILAIYA
94 VIVEK RAJ VI 2016 SAINIK SCHOOL, GOPALGANJ
95 KUMAR PRITAM VI 2016 SAINIK SCHOOL, GOPALGANJ
96 KUNDAN KUMAR VI 2016 SAINIK SCHOOL, GOPALGANJ
97 AMARTYA KUMAR VI 2016 SAINIK SCHOOL, KORUKUNDA
98 SAURABH KUMAR SINGH VI 2016 SAINIK SCHOOL, KALIKIRI
99 ANUJ KUMAR KUSHWAHA VI 2016 SAINIK SCHOOL, KALIKIRI
100 ANKIT KUMAR SINGH VI 2016 SAINIK SCHOOL, BALACHADI
101 YASH VI 2016 VIDHYA VIHAR PARORA, PURNIYA
102 SANSKAR JAISWAL VI 2016 VIDHYA VIHAR PARORA, PURNIYA
103 BAL KRISHNA VI 2016 VIDHYA VIHAR PARORA, PURNIYA
104 SHRESKAR VI 2016 VIDHYA VIHAR PARORA, PURNIYA
105 AMAN RAJ VI 2016 VIDHYA VIHAR PARORA, PURNIYA
106 KABIR KRISHNAN VI 2016 VIDHYA VIHAR PARORA, PURNIYA
107 ANAND KUMAR VI 2016 VIDHYA VIHAR PARORA, PURNIYA
108 ASHUTOSH KUMAR VII 2016 VIDHYA VIHAR PARORA, PURNIYA
109 ANANYA VIDHU VI 2016 V.D.Z. SCHOOL, HISAR
110 SURVI SHARDA VI 2016 V.D.Z. SCHOOL, HISAR
111 UJJAWAL KUMAR MISHRA VI 2016 D.D. UPADHYAY, KANPUR
112 SATYA PRAKASH VI 2016 D.D. UPADHYAY, KANPUR
113 RAJU KUMAR VI 2016 D.D. UPADHYAY, KANPUR
114 KUMAR AMAN VI 2016 D.D. UPADHYAY, KANPUR
115 AMARTYA KUMAR VI 2016 NAVODAYA
116 ISHIKA RAJ VI 2016 NAVODAYA
117 ABHISHKE SANKRIT VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
118 SIDDARTH SANDILYA VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
119 AMARNATH DEV VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
120 RAHUL CHATURBEDI VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
121 ADITYA KUMAR VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
122 KABIR KRISHNAN VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
123 ACHAL KUMAR VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
124 NIKHIL ANAND VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
125 BAL KRISHAN ASHISH VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
126 PIYUSH KUMAR VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
127 DIVYANSH KUMAR VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
128 SHIVANSH BHARGAVA VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
129 ABHIMANYU KUMAR SINGH VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
130 KARAN SINGH VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
131 KUNAL SINGH VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
132 GANESH KUMAR VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
133 RAHUL KUMAR GIRI VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
134 AMAN RAJ VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
135 ANSHU ADITYA RAJ VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
136 ANURAG KUMAR VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
137 UTSAV KUMAR VI 2016 GURUKUL, KURUKSHETRA
138 ASHUTOSH KUMAR VI 2016 C.H.S., VARANASI
139 ANURAG KUMAR VI 2016 C.H.S., VARANASI