74 NAMAN ANKUR VI 2015 R.K. MISSION, DEOGHAR
75 SIDDANT SHANDILYA VI 2015 R.K. MISSION, DEOGHAR
76 ANKIT KUMAR VI 2015 R.K. MISSION, DEOGHAR
77 ADITYA UDAY VI 2015 R.K. MISSION, DEOGHAR
78 SUDHANSHU RAJ VI 2015 R.K. MISSION, DEOGHAR
79 SUNNY KUMAR SINGH VI 2015 R.K. MISSION, DEOGHAR
80 AYUSH KUMAR SINGH VI 2015 SAINIK SCHOOL, TILAIYA
81 SACHIN KUMAR VI 2015 SAINIK SCHOOL, TILAIYA
82 AMRIT RAJ VI 2015 SAINIK SCHOOL, TILAIYA
83 AMAN KUMAR VI 2015 SAINIK SCHOOL, GOALPARA
84 AMISHA KAUSHIK VI 2015 BANASTHALI VIDYAPITH