14 ARYAN VI 2013 R.K. MISSION, DEOGHAR
15 PRATYUSH KUMAR VI 2013 R.K. MISSION, DEOGHAR
16 JAY PRAKASH VI 2013 SAINIK SCHOOL, TILAIYA
17 VISHWAJEET KUMAR SINGH VI 2013 SAINIK SCHOOL, BALACHADI
18 NAMAN NISHANT VI 2013 SAINIK SCHOOL, GOPALGANJ
19 BABLOO KUMAR VI 2013 SAINIK SCHOOL, AMRAVATINAGAR
20 AMAN KUMAR VI 2013 SAINIK SCHOOL, PURLIYA
21 AMARTYA VIDHU VI 2013 D.D. UPADHYAY, KANPUR
22 SHESHANK KUMAR VI 2013 D.D. UPADHYAY, KANPUR
23 ADARSH KUMAR SINGH VI 2013 D.D. UPADHYAY, KANPUR
24 ADITYA KUMAR VI 2013 D.D. UPADHYAY, KANPUR
25 KSHITIJ YASHRAJ VI 2013 D.D. UPADHYAY, KANPUR
26 PANKAJ KUMAR VI 2013 D.D. UPADHYAY, KANPUR
27 PRATYUSH KUMAR SINGH VI 2013 D.D. UPADHYAY, KANPUR
28 ASHUTOSH KUMAR VI 2013 SAINIK SCHOOL, TILAIYA
29 MD. AZAHRUDDIN VI 2013 A.M.U, ALIGARH
30 SHIVAM VI 2013 NAVODAYA