Result 2020

Ramakrishna Mission Vidyapith, Deoghar
S.No Roll Name Guardian/Father Name Images
1 20062 Utkarsh kumar Rajesh singh
2 20136 Ayush chauhan Akhilesh Kumar Singh
3 20064 Anant kumar Satya Deo Baitha
4 20040 Anshuman kumar Dhananjay
5 20093 Apurv Sankalp Chandra Shekar Mishra
6 20231 Parish Agrim Yaswant Sinha
7 20084 Piyush Raj Ajay Kumar Singh
9 20147 Saquib Raushan Alauddin Ansari
8 20057 Priyanshu Kumar Singh Narendra kumar Singh
10 20118 Ishaan Prakash Ranjan Kumar
11 20058 Keshaw Kumar Ajit Kumar Ray
12 20103 Kumar Aditya Prakash Vijay Prakash
13 20179 Sidhesh Srivastava Shashi Kumar Srivastava